abuli; eyleme geçmeyerek kayıtsız kalan ve irade sorunu yaşayan insanların psikolojik rahatsızlığı demektir.

irade zayıflığı  istenç kaybı  istekli olmaktan yoksun kalmak  fransızca / aboulie

Çabalarını yitirmiş, dirayetini kaybetmiş bir insana dönüştü zamanla. Neyi nasıl yapacağını gayet iyi bilirken eyleme geçmemesi ona sadece zaman kaybettiriyor. Bu kararsızlık ve iradesizlikle tüm planları bir düşünceden ibaret kalacak.”

“Abuli hastalığı, günümüz insanlarında çok rastladığım özelliklere sahip. Yapılması gerekenlere kayıtsız kalma, giriştiği işleri devam ettirememe, sürekli oyalanma hali, faaliyete geçmek için bir adım atmamak…”

“abuli” hayatımızın içinde. Ona örnek vermek istersen, cümleler paylaştıkça güzel!