ampirik, kuramsal bir yöntem olmadan yapılan kişisel deneyim ve usta öğretilerin oluşturduğu araştırmalar demektir.

kuramsal yöntemlerin olmadığı  kişisel deneyime bağlı  usta bilgisine göre  deneyerek öğrenilen  tecrübeye bağlı  deneysel araştırmalar fransızca / empirique 

“Kocakarı ilacı diye güvenmediğim o tuhaf yağı doktorum ampirik bir tedavi yöntemi olarak kullandı. Büyüklerin tecrübesi yine işe yaramış olacak ki bu deneysel karışım beni çabucak iyileştirdi.” 

Bilimsel yöntemler ile değerlendirmeden önce bunun ampirik bir çalışma olduğunu hatırlatmak isterim.”

Tecrübe derken bahsettiğim şey, kozmosda dolanıp deneysel biçimde uzay aracı tasarlamaktı.. Yanlış anlamış olabilirsin…” astronotman

Ampirik araştırma örneklerine bakıldığında, araştırmacıların bir incelemenin kuramsal yapısı hakkında hiç bir bilgiye sahip olmadığı veya çok az bilgiye sahip olduğu görülür.” ResearchGate

yeni bir “ampirik” cümlesi ekle.