angaje olmak; mensup olunan konunun içselleştirilerek öğretilerinin savunulması demektir.

bir konunun öğretilerini savunmak  bağlanılan ve içselleştirilen şey  sözlü veya yazılı olarak söz vermek  anlaşmaya bağlı kalmak  savunulan bir fikre arka çıkmak  fransızca / engagé

Hayata angaje olan insanlar, kendi becerilerine göre hedefler seçmekte ve seçtikleri hedeflerde netlik sergilemektedir. Bunun yanı sıra söz konusu hedeflere ulaşmak için yapacakları işlere odaklanmakta ve yüksek bir içsel motivasyon taşımaktadırlar” (Butler ve Kern, 2015, 2016)

“Kendisi bahsettiği sanat akımına öyle angaje olmuş ki karşıt görüşlere karşın eleştirilere kapalı bir tutumu var.”

“Ülkemizde hemen her derginin, her yayınevinin angaje olduğu, belli bir ideoloji, ideoloji olmazsa salt “kâr” için çalıştığı bir ortamda, belirli gruplara, lobilere  girmeden “ölümsüz olmak” bir yana, bir yazar olarak tanınmak bile çok zor.” Edebiyat ve Yorum

yeni bir “angaje” cümlesi ekle.