avangart, aykırı olarak yeniliğin veya deneyselliğin öncülüğünü yapan demektir.

türünün ilk örneği olan  yenilikçi kişilerin oluşturduğu deneysel çalışmalar  akımlarda öncü olan kişiler  kural tanımayan ve aykırı olan  fransızca / avant-garde

“Şöyle sıradışı bir mobilya arıyorum. Alışılmışın dışında. Şu avangart sandalyeye bayıldım mesela. İnsan şeklinde olan.”

“Avangart denince gösteriş, ihtişam, şaşaa kesinlikle anlaşılmıyor. Kelimenin doğasında bu yok. Bunu bir kenara yazalım. Türkçede bazı kelimeler zaman içinde yanlış anlaşılıp yanlış bir yola giriyor ya, işte avangardın başına da bu gelmiş.” Sabah

“Ömer Seyfettin’in “siyasî ve içtimaî inkılâplarda, ihtilâllerde iş başına, en öne nasıl gençler, nasıl küçük rütbeli, yahut hiç rütbesiz gençler geçiyorsa, ilmî ve edebî ihtilâllerde de yine öyleleri geçmelidir.” (GKD: 79) sözleri, Genç Kalemler’in “isyan ettiği” ‘eski’ye beslediği uzlaşmaz karşıtlığı yansıtan ve “Yeni Lisan” yazısının bütün bilimsel yönlerini duygusal bir coşkunlukla pekiştiren avangart ifadelerdir.” KÜ Sosyal Bilimler Dergisi

herkes için bir örnek cümle yaz!