diyalektik, zıtlıkların tartışma yoluyla nihai sonuca ulaşması demektir.

 tez+antitez=sentez  karşılıklı beyan edilen zıtlıkların, düşünceleri açığa kavuşturması  tartışma sanatı  varlığın karşıtlıklar ile kendini devam ettirmesi  fransızca / dialectique

“Düşüncelerinin ezbere olmasını istemiyorsan, onları diğerleriyle tartışarak farklı fikirlere sahip olabilirsin.”

” İnsan, bedeni, ruhsallığı ve toplumsallığı olan (biyo-psiko-sosyal), eşsiz bir varlıktır. Bunların hepsi diyalektik bir etkileşim içindedir.” Milliyet

“diyalektik” daha anlaşılır olabilir diyorsan, cümleler paylaştıkça güzel!