etnisite; bireylerin, ilişkili olduğu toplumdan dil, din, gelenek vb. alanlarda kendilerini farklı kategorilendirmesi demektir.

kültürel kategori  ırk ile aynı anlamda olmayan  bir topluluğun etnik sınıfı  kendilerini farklı tanımlayan topluluk  doğal kimlik  yunanca / ethnos

Etnisite köklerdir; nereden geldim, beni ben yapan nedir? Veya tek bir deyişle ‘doğal kimliktir ya da böyle görünür.” Gerd Baumann, Çok Kültürlülük Bilmecesi

“Türkiye’de etnisite temelli nüfus sayımı yapılmadığı için Romanların nüfusu konusunda kesin bir veri bulunmamaktadır.” Sıfır Ayrımcılık

yeni bir “etnisite” cümlesi ekle.