girift; iç içe dolaşmış, karmaşık ve halledilmesi zor olan demektir.

iç içe dolaşmış  birbirine girmiş  karışmış olan  anlaşılması zor  çetrefilli  karman çorman  çapraşık  arap saçı  karışık  farsça / گرفت

“Arap saçına döndüm, çöz beni arap saçı, çivi çiviyi söker, budur bunun ilacı” Özer Şenay

“Mobil sosyal uygulamalar, girift insan ilişkilerinde beğenilme arzusunu ön plana çıkarmış oldu.”

“2017 yılının sonlarına yaklaştığımız günlerde Türkiye’nin dış politikasında son yıllarda görülen vizyon eksikliğinin ve hedefi belli olmayan yolculuğun da sonuna yaklaştığımızı umanlar gittikçe azalıyor. Aksine, 2018 yılının bizi daha karmaşık, daha girift ve daha zor sınamalarla karşı karşıya bırakacağını şimdiden görmek mümkün.” Hürriyet

herkes için bir örnek cümle ekle!