inovasyon; ekonomik ve toplumsal fayda sağlayan, ticari kazanç getiren yenilikler demektir.

kâr getiren fikir  para kazandıran yenilikçilik sadece yenilik değildir: kazanç ve fayda önceliklidir pazarlanabilen yaratıcı fikir yöntem veya hizmet yeniliği  fayda sağlayan yenilenme sürdürülebilir radikal yenilik  ingilizce / innovation

“Yu Yanagisawa’nın yanlışlıkla keşfetmiş olduğu kendini onaran cam, özellikle akıllı telefonlar için oldukça inovatif bir buluş.”

“İnovatif olmak için sadece yaratıcı bir fikir yeterli değil. Öyle ki icat etmek bile tek başına yeterli olmuyor. Sürdürülebilir kılmak, kazanç elde edebilmek ve toplumsal fayda sağlamak onun en önemli nitelikleri.” 

“Patentler, inovasyon için en mühim kaynaklardan biri. Rekabet gücünü arttırmak için önemli ipuçları içerdiği gibi yeni üretim yöntemleri de geliştirilebilir.”

herkes için bir örnek cümle yaz!