jakoben; yöneticilerin veya aydınların, tepeden inme bir şekilde, halka zorla benimsetmek istedikleri düşünce sistemi demektir.

aydınların, toplum çıkarına, topluma despot bir tavırla dayattığı görüşler  tepeden inmeci tavır  fransız devrimi sonrasında fransa’ya egemen olan siyasi parti (jakobenler-maximilien robespierre)  jacobin / fransızca

“Terör kavramı ilk kez 1789 Fransız Devrimi sırasında gündeme gelmiştir. Bizim günlük kullanımımızın aksine, burada Jakobenler tarafından kullanılan “terör” kavramı pozitif bir anlam taşıyordu, çünkü Jakobenler ortaya koydukları “terör” denen şiddet içeren eylemleri, barış dolu bir ortama erişmek için gerekli görüyorlardı. (Bruce Hoffman)”

“Jakoben günümüzde de eleştireye açık bir kavram. Liberaller için olumsuz bir kanaat getirmek için kullanılan bu yöntem burjuvazi tarafından “özgürlüğe yapılan zorbalık” olarak değerlendirilir. Bunun nedeni jakoben yönteminin devrimcilikten geçmesidir. Sosyalistler için jakoben; eşitlikçi, emeğinin farkında olan bilinçli bir topluma dönüşme yoludur.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendi mecrasında bir şeyler yapmaya çalışan ürün veren, topluma yeni eserler kazandıran sanatçılarımız da ötelenmiş dışlanmış adeta ademe mahkum edilmiştir. Bu tepeden inmeci, baskıcı, jakoben anlayışın bugün de bazı sözüm ona sanat çevrelerinde devam ettiğine şahit oluyoruz” diye konuştu.” Cumhuriyet