komplike; ayrıntılı bir işlemin karışık olması, çözülmesinin kolay olmaması demektir.

birden fazla ve anlaşılması güç işler  çözülmesi çetrefilli olan  fransızca / compliqué

“İnsanlar gibi kararlar alabilmesi, fikirlerini oluşturabilmesi ve yorum yapabilmesi yapay zekalar için oldukça komplike bir durum.

“Ev sahibiyle satın alma konusunda bazı anlaşmazlıklar yaşıyoruz ama komplike bir sorun değil, çözeceğiz.”

“İnsan beynini ele alırsak onun oldukça karmaşık bir yapıda olduğunu, anlaşılmasının kolay olmadığını görürüz.”

“komplike” içeren cümlelerin burada yer almalı. cümleler paylaştıkça güzel!