mimesis, platon’a göre sanatın hayatı taklit etmesi demektir.

platona göre sanatın doğayı yansıtmasıdır  sanatın, biçimlerini yaşamdan alması ve taklit etmesi  yunanca / mímēsis

“Aristoteles insanda bir taklit (mimesis) yeteneği ve hazzının bulunduğunu, sanatçının olayların ve varlıkların özündeki ideali, fikri taklit ettiğini söyler.” Milliyet

“Doğa insanların temel kaynağıydı, buna Yunanlar bir isim de buldular; imitasyon, yani doğayı taklit etme. Sonra 1980’lerde binaların dışlarına birdenbire cam ve ayna giydirilmeye başlandı. İnsanlar düşünmeye başladı ‘Yahu birdenbire niye tüm binalar ayna vazifesi görmeye başladı?’ Felsefeciler o dönemde dediler ki: Artık doğayı taklit bitmiştir! İnsanlar post-mimesis, yani taklit sonrası dönemi yaşıyor. İnsanlar üretilmiş başka nesnelere, planlara bakarak üretiyorlardı.” Sabah

herkes için bir örnek cümle yaz!