oksimoron, özellikle edebiyatta iki zıt kelimenin ironik bir bütün oluşturması demektir.

tezatlıkların bir araya gelmesi durumu  zıt iki kelimenin ironik bütün oluşturması  paradokstan farklı olarak mantığa değil söz sanatına dayanır  fransızca / oksýmōron

“Ben çok az mandalina alacağım, biraz da domates.”

Köşeli bir yuvarlak gördün mü sen hiç? İşte bu da onun kadar imkansız!”

“Senin çok güvendiğim bir hırsızdan farkın yok.”

herkes için bir örnek cümle yaz!