otodidakt; okula gitmeden, kendi kendinin öğretmeni olarak kendini yetiştirmek demektir.

bireyin eğitim sisteminden bağımsız kendini yetiştirmesi  öğretmensiz öğrenim  merak ve girişimle kendi kendini bilgilendirmek  autodidacte / fransızca

“Sayfalarca yazdığı roman ve hikaye kitapları ile Türk edebiyatının en üretken isimlerinden biridir Kemal Tahir. Yaşam boyu böylesine icraatte olan bir adamdan, tamtakır bir eğitim hayatı bekliyor olabilirsiniz. Ancak donanımlı yazar, tam bir otodidakt. Öyle ki Galatasaray Lisesi’ndeki öğrenimini yarıda bırakıp direkt iş hayatına atılıyor. Başarısını da kendisinden buluyor. Araştırmasından, düşünmesinden, okumasından…

“Nasıl oluyor da, yıldırımlar düşerken arabanın içinde güvende kalabiliyoruz? Söyleyeyim, Faraday Kafesi ile. Kısaca, elektromanyetik dalgaların geçmesini engelleyen metal bir kafes. Bu sayede elektrik yükü, arabanın dış yüzeyinde kalır. Adını, buluşunu gerçekleştirdiği Michael Faraday’den almıştır. Faraday, yoksul bir aileden geldiği için okul yüzü görmemiş dolayısıyla matematikten uzak kalmıştır. Buna rağmen onu tarihteki en etkili fizikçi yapan şey, onun otodidakt bir bilim adamı olmasıydı. O, 19. yüzyılın en ünlü bilginlerinden biriydi.