zeitgeist, bir çağın genel zihniyetinin ve topluluk görüşlerinin ele alınması demektir.

belli bir dönemdeki topluluğun düşünce ve duygu biçimleri  bir neslin zihniyeti  çağın genel görüşü  almanca

“1960’lar da ortaya çıkan, tek giyimlik kağıt giysiler oldukça yenilikçi ve enterasandı. Ondan önce, halihazırda maskeli balolar için de kullanılıyordu. Ancak dönemin tasarımcıları, “zeitgeist” fikriyle onu moda anlayışına çevirdi.”

“Yazar, bir yandan oluşturduğu roman kişilerinin iç dünyaları ile psikolojik durumlarını ortaya koyarken öte yandan Almancada ’ Zeitgeist’ olarak bilinen zaman ruhu, modernite sorunsalı, sosyal ve kültürel sorunlar ele aldığı konuların başında gelir (Arslan:2016, 145).” DergiPark

“Profesör Vatanabe Kazuo, II. Dünya Savaşı yıllarının mahşerî ortamında dönemin ruhuna (zeitgeist) başkaldırmak için dünya edebiyatına sarılmayı seçerek o sıralar robotlaş(tırıl)ma eğilimindeki Japon toplumuna özgün bir entelektüel modeli sundu. Özellikle Rönesans dönemi Fransız eserlerini ve bunların içerdiği hümanist değerleri araştırmaları ve çevirileri aracılığıyla Japonya’ya tanıttı, geliştirdiği yepyeni çeviri diliyle Japon dilini ve kültürünü zenginleştirdi.” DEU

“zeitgeist” için vereceğin örnekleri merakla bekliyoruz. ne demişler? cümleler paylaştıkça güzel!