halbbildung; verimsiz ve yüzeysel araştırmaların sonucunda, zayıf bilginin getirmiş olduğu yarı-bilmişlik demektir.

yarım anlaşılmış ve yarı öğrenilmiş olan  cahil farkındalık  tahsilli cehalet  yarı-bilmişlik almanca

“Adorno’nun 1959’da yayımlanan “Theorie der Halbbildung” makalesini ele alalım. Türkçe’de çevirisi Yarı-Eğitimlilik Teorisi olarak geçer. Sözün özünde, tahsilli cehaletten bahsetmektedir Adorno. Araçsallaştırılmış eğitim; söze dahil olma, kendini bilirkişi olarak sunma eylemlerini yaratır. Ancak belli bir statü veya amaca ulaşma kaygısının getirdiği narsizm, eleştirel bilincin yitmesine ve yüzeysel bilginin davetiye çıkardığı yarı cahilliğe neden olur.” 

“Kendi alanında uzman bir kişi, entelektüel birikimine güvenerek farklı konularda fikir beyan edebilir. Ancak bu cahil farkındalığa engel değildir. Özellikle, sosyal medyada sıkça karşılaştığımız “kendini uzman olarak satma” durumu, şöyle cereyan eder: Örneğin, çokça tartışılan bir olay hakkında yapılan detaysız ve özensiz araştırma, kendinden emin söylemlerle birleşir. Lakin bu kişi, herkesin farkında olduğu farkındalıklardan bi:haberdir. Dolayısıyla, bu yarı bilmişliğin, vasıfsız bir görüntüyü beraberinde getirmesi kaçınılmazdır.” 

“halbbildung” hayatımızın içinde. ona örnek vermek istersen, cümleler paylaştıkça güzel!